KPSS-A Grubu-Öğretmenlik Uygulanacak Testler

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

Cumartesi 
Sabah

Cumartesi 
Öğleden Sonra

Pazar 
Sabah

Pazar 
Öğleden Sonra

12.7.2015 
Pazar Sabah

Genel Yetenek (60)

Genel Kültür (60)

Eğitim Bilimleri (80)

Hukuk (30)

İktisat (30)

İşletme (30)

Maliye (30)

Muhasebe (30)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (30) Ekonometri (30)

İstatistik (30)

Kamu Yönetimi (30)

Uluslararası İlişkiler (30)

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Alan Bilgisi Testi (40)

Alan Eğitimi Testi (10)

Anahtar Kelimeler