Oyun Terapisi Eğitimi

Programın Amacı:

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, oyun terapisi alanındaki psikoterapi ekollerini keşfetme, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme.

Kimler İçin: 

Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar. Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.


Programın İçeriği : 

1. Gün:

Oyun Terapisine Giriş

Oyun Terapisinin Tarihi ve İşleyişi

Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar

Oyun Terapisi Uygulama Alanları

Oyun Terapisti Kimdir, İlk Seans Becerileri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Becerileri

Oyun Terapisi Ebeveyne ve Çocuğa Açıklanması

Oyun Terapisinde En Çok Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Haritaları

Oyun Terapisine İlk Başlangıç ve Yol Haritası Çıkarma

Oyun Odası, Oyun Terapisinde Önerilen Malzemeler

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve İlkeleri, Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Vaka Formulasyonu Oluşturma

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Teknikleri

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisinde Projektif Testlerin Kullanımı

Çözüm Odaklı Oyun Terapisi

Çözüm Odaklı Oyun Terapisi Teknikleri

Yeniden Çerçeveleme ve Mucize Soru Tekniğinin Kullanılması

Uygulama ve Vaka Analizleri 

 

2. Gün:

Çocukluk Dönemlerinde Yaşlara Göre Oyun 

Oyuncağın Metaforik Anlamları

Agresyon / Güç Oyunları

Keşif Oyunları

Aile / Beslenme Oyunları

Kontrol ve Güvenlik Oyunları

Cinsel İçerikli Oyunlar

Oyunun İyileştirici Etkileri

Psikodinamik Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, 

Filial Oyun Terapisi, 

Deneyimsel Oyun Terapisi,

Theraplay Oyun Terapisi,

Oyun Terapisine giriş

Seans Yönetimi (Başlama ve Sonlandırma)

Oyun Terapisinde Sınır Koymak

Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)