SPK Başvuru Lisanslama

SPK LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Lisanslama sınavlarını kazandıktan sonra ilgili lisans başvurusunda bulunabilmek için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Lisans başvuru sürecinin nasıl yapılacağına ilişkin süreç sırasıyla aşağıda adım adım açıklanmıştır.

İlk defa lisans başvurusu yapacak adaylar öncelikle lisans belgesi alabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

 Başvuru dosyasında herhangi bir belgenin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmez, başvuru dosyası iade edilir.

1.Nüfus cüzdanının fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)

2.Öğrenim durumunu gösterir diploma/çıkış belgesinin noter, mezun olunan okul ya da çalışılan sermaye piyasası kurumunun insan kaynakları tarafından onaylanmış örneği

-Söz konusu belge yurtdışından alınmış bir yükseköğrenim belgesi ise YÖK Eşdeğerlilik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

-Ortaöğrenim seviyesini gösteren bir belge ise Milli Eğitim Bakanlığından alınacak denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

3.Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinden alınacak olan Başvuru ve Aday Beyan Formu

Adaylar ilgili belgeleri hazırladıktan sonra elektronik ortamda Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) adı verilen internet üzerinden ulaşılabilen program üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedirler.

LSTSye Kuruluşumuzun www.spl.com.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. LSTSde "Kullanıcı Adı" olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılmaktadır. Şifre ise kullanıcı tarafından "Yeni Şifre" bölümünden oluşturulmaktadır. "Yeni Şifre" bölümü giriş ekranında (https://www.tspakb.org.tr:8443/Login.jsp) sol üst bölümünde yer almaktadır.

Şifre oluştururken;

  • Şifrenin 8 karakterden oluşmasına,
  • Harf kullanılacak ise Türkçe karakterler içermediğine dikkat edilmelidir.

LSTS’nde lisans başvurusu yapacak adaylar, LSTS ana menüsünde yer alan;

  • Kimlik Bilgileri,
  • İletişim Bilgileri,
  • Eğitim Bilgileri,

Ekranlarındaki ilgili alanları eksiksiz doldurmak zorundadırlar.

  • Kimlik Bilgileri alanı adayın Nüfus Cüzdanında yer alan bilgiler kapsamında doldurulacaktır.
  • İletişim bilgileri alanında ev adresi, telefon bilgileri ve e-posta bilgilerinin bulunduğu alanlar doldurulmalıdır. Adayların iş adresi alanına veri girmesine izin verilmemektedir. Sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişilerin iş adresi alanı, kurumların insan kaynakları yetkilileri tarafından LSTS üzerinde iş kayıtlarının oluşturulmasını takiben otomatik olarak dolacaktır. Sermaye piyasası kurumlarında çalışmayan kişiler ise iş adresi alanına veri girişi yapamayacaklardır.
  • Eğitim Bilgileri ekranında, mezun olduğu okula ilişkin bilgileri oluşturacaklardır. Adaylar bu alanda oluşturdukları bilgilerin doğruluğunu gösterir diploma ya da çıkış belgelerini Kuruluşumuza ulaştırmakla yükümlüdür. Belgelendirilemeyecek bilgilerin girilmemesi gerekmektedir.
  • Aday son olarak "Lisans Başvurusu" ekranından lisans ücretini ödemesini gerçekleştirerek elektronik ortamda lisans başvuru işlemini tamamlayacaktır. "Lisans Başvurusu" ekranında adayın sahip olduğu lisanslar ve/veya katıldığı sınavlara ait notlar yer almaktadır. Aday, başvuru yapmak istediği lisansı seçerek (lisans adının üzerine tıklayarak) başvuru ekranına ulaşacaktır.
  • Bu bölümde kredi kartı ile lisans ücreti ödemesi yapılarak başvuru tamamlanır. Lisans başvuru ücreti … TL olup tüm lisans tipleri için aynıdır. Lisans başvuru ekranında, bu bölüme kadar zorunlu veri girilmesi gereken alanlara verilerin girilip girilmediği, lisansın eğitim ihtiyacının olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Eğer veri girişi eksikliği ya da lisansın eğitim ihtiyacı durumunda olması söz konusu ise bu ekranda uyarı olarak adaya bildirilir. Veri girişlerinde herhangi bir eksiklik ya da lisansın eğitim ihtiyacı statüsünde olmaması durumunda "Ödeme Yap ve Başvur" butonu ekranda belirecektir. Sanal pos üzerinden kredi kartı ile lisans ücretini ödeyerek lisans başvurusunu tamamlayacaktır. Ödeme işleminin gerçekleşmesini takiben başvuru aşamasında tamamlanması gereken belgelerden olan "Başvuru ve Aday Beyan Formu" ekrana gelecektir. "Başvuru ve Aday Beyan Formu" nun alınması başvurunun eksiksiz olarak tamamlandığını ifade etmektedir.

NOT: Adaylar lisans başvurularını LSTSnde "Lisans İşlemleri ve Lisans Başvurusu Takibi" ekranından lisans ve lisans başvuruları ile ilgili yapılan tüm işlemleri bu bölümden takip edeceklerdir.

Anahtar Kelimeler