Seviye Tespit Sınavı (STS) Hukuk Denklik Kursu

 STS Sınavı Hakkında

“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), YÖK (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır.

STS’ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen adaylar başvuru yapabilirler.

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

 1. 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. 

2. STS’ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. 

3. STS, her yıl Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. 

4.Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan 100 üzerinden 40 ve üzeri puandır.

5. Adayların Üniversitelere yapacakları sınav başvurularında beyan ettikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz sayılacaktır. 

7. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan veya başvuru sürecinde etik dışı girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

8. Adayların Kurulumuz Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda adayın T.C. Kimlik/Y.U. numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına faks yoluyla gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

9.  Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek sınavı geçersiz sayılır. 

Anahtar Kelimeler