Uzlaştırmacılık Eğitimi

Programın Amacı

Uzlaştırma eğitimi,  uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgileri içermektedir.

Hedef Kitlesi

Programın Hedef Kitlesi, avukatlar veya hukuk öğrenimi görmüş kişilere, uzlaştırma faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, alternatif uyuşmazlık çözümü,  iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları, ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma ve diğer alanlardaki teorik-uygulamalı bilgileri edinmek ve uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan beceri konusunda kendilerine yeterlilik kazandırılmasını amaçlayanlardır.

Başvuru Şartları

1. Aşağıdaki fakültelerden (örgün, ikinci öğretim veya açıköğretim) mezun olmak,

 • Hukuk Fakültesi,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • İktisat Fakültesi

2. Aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olmak,

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Programın İçeriği

Uzlaştırma eğitimi,  uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgileri içermektedir.

Programa dâhil uygulama eğitimleri adayların, bireysel ve gruplar halinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerden örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmalarını kapsar.

Söz konusu eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak belirlenmiştir.

Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenecek ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

Başvuru ve program ücreti

Yeni dönem güncel başvuru ve program ücretleri için sayfamızı inceleyiniz. TIKLAYIN